Bảng giá hosting DT GROUP

STARTUP 1
45.000đ/tháng
1000MB dung lượng SSD
1 CPU core
1 GB RAM
3 MySQL
Thêm 1 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tháng
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này
STARTUP 2
85.000đ/tháng
2000MB dung lượng SSD
1 CPU core
2 GB RAM
10 MySQL
Thêm 3 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tháng
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này
STARTUP 3
95.000đ/tháng
3000MB dung lượng SSD
1.5 CPU core
2 GB RAM
20 MySQL
Thêm 5 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tuần
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này
STARTUP 4
120.000đ/tháng
5000MB dung lượng SSD
2 CPU core
2 GB RAM
25 MySQL
Thêm 8 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tuần
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này

NÂNG CẤP HOSTING LƯU TRỮ

Máy chủ SSD đặt tại Hà Nội và Hồ Chí Minh – tốc độ cao, lưu trữ web ổn định

BẢNG GIÁ HOSTING DOANH NGHIỆP

VIP 1
150.000đ/tháng
Tặng 1 tên miền .info/.biz/.xyz
7000MB dung lượng SSD
2 CPU core
2 GB RAM
25 MySQL
Giảm 30% khi mua theme?
Thêm 10 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tuần
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này
VIP 2
185.000đ/tháng
Tặng 1 tên miền .info/.biz/.xyz
9000MB dung lượng SSD
2 CPU core
2 GB RAM
25 MySQL
Giảm 50% khi mua theme?
Thêm 10 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tuần
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này
VIP 3
215.000đ/tháng
Tặng 1 tên miền .com/.net
Tặng 1 theme cao cấp?
11GB dung lượng SSD
2 CPU core
2.5 GB RAM
25 MySQL
Thêm 10 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Tuần
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này
VIP 4
295.000đ/tháng
Tặng 1 tên miền .com.vn/.com
Tặng 1 theme siêu vip?
20GB dung lượng SSD
3 CPU core
3 GB RAM
30 MySQL
Thêm 15 tên miền chính
Không giới hạn Sub Domain
Back up Hàng Ngày
Tối ưu WordPress LiteSpeed
Chứng chỉ bảo mật miễn phí
Mua gói này